STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2007:2, korrigerad version 2007-07-13

 
Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll
Uppgifter t.o.m. år 2005
Consumption of food and nutritive values, data up to 2005
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Tabell 8a, 8b och diagram 16 är korrigerade 2007- 07-13

Livsmedelskonsumtionens utveckling

 

Under perioden 1980 – 2005 har totalkonsumtionen per person och år av mjöl och gryn ökat med 11 % till 71 kg, kött med 28 % till 82 kg, köksväxter med 74 % till 71 kg och frukt med 20 % till 100 kg. Totalkonsumtionen av mjölk har under samma period minskat från 185 till 140 liter per person och år, en minskning med 24 %. Även konsumtionen av matfett har minskat relativt kraftigt under perioden, från 24,5 till 16,4 kg per person och år, en minskning med 33 %.

Totalkonsumtionen av socker och sirap har under perioden 1980 - 2005 minskat med ca 6 % till knappt 40 kg per person och år, trots att den direkta konsumtionen av choklad och konfektyrvaror ökat från 9,8 till 15,2 kg per person och år, en ökning med 55 %, och kon­sumtionen av läskedrycker från 29,6 till 84,5 liter per person och år, en ökning med 185 %. Den direkta konsumtionen av socker och sirap samt sockerinnehållet i andra livsmedel har dock samtidigt minskat. Det förefaller också som att den uppåtgående trenden bröts år 2003 både för choklad och konfektyrvaror och för läskedrycker.

I diagrammet på följande sida redovisas totalkonsumtionen per person av vissa varugrupper åren 1980, 1990, 2000 och 2005. Med totalkonsumtion av en vara eller varugrupp avses den totala åtgången av råvaror för humankonsumtion. Till exempel inkluderas i totalkon­sumtionen av socker inte enbart den direkta konsumtionen av inhemskt producerat socker och importerat socker utan även en uppskattning av sockerinnehållet i sylt, konfektyrvaror, bakverk och andra livsmedel.

Under perioden 1980 – 2005 har den totala energitillförseln från livsmedel ökat från 12 000 till 12 500 kJ per person och dag, motsvarande drygt 4 %. Av den totala energitillförseln kommer 30 % från bröd och spannmålsprodukter, 12 % från kött och köttvaror och 22 % från mjölk, mjölkprodukter, ägg och matfett. Socker, sirap, choklad- och konfektyrvaror, glass samt malt- och läskedrycker m.m. svarar tillsammans för drygt 16 % av den totala energitillförseln.

 

Totalkonsumtion av vissa varor 1980, 1990, 2000 och 2005, kg (liter) per person och år