STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2007:2, korrigerad version 2007-07-13

 

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Christina Wikberger, 036 – 15 59 31

Marianne Johansson, 036 – 15 59 57

statistik@sjv.se

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 19 juni 2007.