STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2007:2, korrigerad version 2007-07-13

 

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Bröd och spannmålsprodukter, miljoner kg

1b. Bröd och spannmålsprodukter, kg per person och år

2a. Kött och köttvaror, miljoner kg

2b. Kött och köttvaror, kg per person och år

3a. Fisk, kräftdjur och blötdjur, miljoner kg

3b. Fisk, kräftdjur och blötdjur, kg per person och år

4a. Mjölk, grädde, ost, ägg och matfett, miljoner kg

4b. Mjölk, grädde, ost, ägg och matfett, kg per person och år

5a. Köksväxter, miljoner kg

5b. Köksväxter, kg per person och år

6a. Frukter och bär m.m., miljoner kg

6b. Frukter och bär m.m., kg per person och år

7a. Potatis, potatisprodukter, socker, sirap, kaffe, te och kakao, miljoner kg

7b. Potatis, potatisprodukter, socker, sirap, kaffe, te och kakao, kg per person och år

8a. Andra livsmedel, malt- och läskedrycker, mineralvatten samt alkoholhaltiga drycker, miljoner kg

8b. Andra livsmedel, malt- och läskedrycker, mineralvatten samt alkoholhaltiga drycker, kg per person och år

9a. Totalkonsumtion av vissa varor, miljoner kg eller liter

9b. Totalkonsumtion av vissa varor, kg eller liter per person och år

10. Näringsvärden 1960-2005 per person och dag 1

11. Fördelning av energitillförseln på protein, fett, kolhydrater och alkohol
1940-2005, % 1

12. Energitillförsel 1960-2005, kJ per person och dag

13. Proteintillförsel 1960-2005, g per person och dag

14. Fettillförsel 1960-2005, g per person och dag

15. Kolhydrattillförsel 1960-2005, g per person och dag

16. Tillförsel av retinolekvivalenter 1960-2005, RE per person och dag 1

17. Tillförsel av C-vitaminer 1960-2005, mg per person och dag

18. Tillförsel av järn 1960-2005, mg per person och dag

19. Tillförsel av kalcium 1980-2005, mg per person och dag

20. Tillförsel av tiamin 1980-2005, mg per person och dag

21. Tillförsel av kostfibrer 1980-2005, g per person och dag

22. Tillförsel av alkohol 1960-2005, g per person och dag

23. Faktisk och rekommenderad näringstäthet för vitaminer och mineraler 1960-2005, mg per MJ

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05


..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

3 Fr.o.m. 2003 redovisas skorpor och skorpmjöl tillsammans med knäckebröd och flatbröd

3 Fr.o.m. 2003 redovisas skorpor och skorpmjöl tillsammans med knäckebröd och flatbröd.

10 Uppgifterna baseras på ett bristfälligt material och är därför osäkra.

10 Uppgifterna baseras på ett bristfälligt material och är därför osäkra.

2 Produktion inom vattenbruket ingår här.

2 Produktion inom vattenbruket ingår här.

9 Uppgiften för år 2005 är inte jämförbar med tidigare år.

 

1 Fr.o.m. år 2005 ingår salladskål i vara 99. Åren 1995-2004 ingick salladskål i vara 96 och dessförinnan i vara 97.

1 Fr.o.m. år 2005 ingår salladskål i vara 99. Åren 1995-2004 ingick salladskål i vara 96 och dessförinnan i vara 97.

5 Uppgifterna avser miljoner liter.

5 Uppgifterna avser miljoner liter.

4 Uppgifterna för 1960 – 1980 är inte helt jämförbara med dem som redovisas för senare år.

4 Uppgifterna för 1960 – 1980 är inte helt jämförbara med dem som redovisas för senare år.

5 Svagdricka ingår.

5 Svagdricka ingår.

15 Uppgiften för 2005 är inte jämförbar med tididgare år.

14 Uppgifterna fr.o.m. 2000 är reviderade p.g.a. ändringar i källmaterialet.

2 Fr.o.m. 1995 ingår inte kostfibrer i kolhydratvärdet och energivärdet.

kolhydrater, 37,0 kJ/g för fett och med 29,0 kJ/g för alkohol.

 

 

4 Exkl. starköl.

6 Fr.o.m. 1995 ingår inte kostfibrer i kolhydratvärdet.

4 Kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror, vissa såser och glass.

3 Kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror, vissa såser och glass.

4 Kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror, vissa såser och glass.

3 Kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror, vissa såser och glass.

3 Kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror, vissa såser och glass.

3 Kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror, vissa såser och glass.