STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:5

 
Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll
Uppgifter t.o.m. år 2007
Consumption of food and nutritive values, data up to 2007
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Livsmedelskonsumtionens utveckling

 

Under perioden 1980-2007 har totalkonsumtionen per person och år av mjöl och gryn ökat med 12 % till 71 kg, kött med 29 % till 83 kg, köksväxter med 82 % till 75 kg och frukt med 31 % till 109 kg. Totalkonsumtionen av mjölk har under samma period minskat från 185 till 133 liter per person och år, en minskning med 28 %. Även konsumtionen av matfett har minskat relativt kraftigt under perioden, från knappt 25 till 17 kg per person och år, en minskning med 31 %.

Totalkonsumtionen av socker och sirap år 2007 var 39 kg per person och år och har varierat mellan 39-45 kg under perioden 1980-2007. Samtidigt har konsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker cider m.m. ökat kraftigt, dock har ökningstakten inte varit lika dramatisk efter år 2000. År 2007 var per capita konsumtionen av choklad- och konfektyrvaror drygt 15 kg och av läskedrycker cider m.m. 88 liter, vilket var 55 % resp. 196 % högre än år 1980.

I figur A redovisas totalkonsumtionen per person av vissa varugrupper åren 1980, 1990, 2000 och 2007. Med totalkonsumtion av en vara eller varugrupp avses den totala åtgången av råvaror för humankonsumtion. Till exempel inkluderas i totalkon­sumtionen av socker inte enbart den direkta konsumtionen av inhemskt producerat socker och importerat socker utan även en uppskattning av sockerinnehållet i sylt, konfektyrvaror, bakverk och andra livsmedel.

Näringsvärdeberäkningar för år 2007 kommer inte att redovisas i denna rapport på grund av att Livsmedelsverket, som gör dessa beräkningar, håller på att lägga om sitt beräkningsprogram med nya näringsdata. Avsnittet "Näringsinnehåll i livsmedelskonsumtionen" samt tabeller och diagram som visar näringsinnehåll kommer därför att visa 2005 års siffror. Förändringarna mellan två närliggande år bedöms inte som så stora.

Under perioden 1980-2005 har den totala energitillförseln från livsmedel ökat från 12 000 till 12 500 kJ per person och dag, motsvarande drygt 4 %. Av den totala energitillförseln kommer 30 % från bröd och spannmålsprodukter, 12 % från kött och köttvaror och 22 % från mjölk, mjölkprodukter, ägg och matfett. Socker, sirap, choklad- och konfektyrvaror, glass samt malt- och läskedrycker m.m. svarar tillsammans för drygt 16 % av den totala energitillförseln.

 

Figur A. Totalkonsumtion av vissa varor 1980, 1990, 2000 och 2007, kg (liter) per person och år