STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:3

 

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Fördelning av energitillförseln på protein, fett, kolhydrater och alkohol
1940-2005 samt 2008, % 1

11. Distribution of supply of energy in protein, fat, carbohydrates and alcohol 1940-2005 and 2008, %

 

Protein

Fett

Kolhydrater

Alkohol

Summa

1940

11,6

33,0

55,4

..

100

1945

12,1

32,6

55,3

..

100

1950

11,6

36,9

51,5

..

100

1955

11,7

38,5

49,8

..

100

1960

10,8

39,2

50,0

..

100

1965

11,0

40,0

49,0

..

100

1970

11,4

39,3

49,3

..

100

1975

12,0

39,4

48,6

..

100

1980

12,4

40,1

47,4

..

100

 

 

 

 

 

 

1980

11,8

38,7

46,4

3,1

100

1985

11,8

38,5

46,8

2,9

100

1990

12,0

37,2

47,8

3,0

100

1995

12,7

36,6

47,6

3,1

100

2000

13,1

35,5

48,4

3,0

100

2002

13,2

34,0

49,7

3,1

100

2003

13,2

34,4

49,2

3,2

100

2004

13,4

34,6

49,0

3,0

100

2005 prel.

13,4

35,2

48,3

3,0

100

2008 prel.

13,9

34,4

47,1

3,1

100

1 Energimängden har fram till 1994 beräknats med faktorerna 17,2 kJ/g för protein och kolhydrater, 38,9 kJ/g för fett och med 29,7 kJ/g för alkohol. Fr.o.m. 1995 beräknas energimängden med faktorerna 17 kJ/g för protein och kolhydrater, 37,0 kJ/g för fett och med 29,0 kJ/g för alkohol.