STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2011:2

 
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll
Uppgifter t.o.m. år 2009
Consumption of food and nutritive values, data up to 2009
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Livsmedelskonsumtionens utveckling

 

Under perioden 1980-2009 har totalkonsumtionen per person och år av mjöl och gryn ökat med 5 % till 67 kg, kött med 30 % till 83 kg, köksväxter med 85 % till 76 kg och frukt med 10 % till 92 kg. Totalkonsumtionen av mjölk har under samma period minskat från 185 till 130 liter per person och år, en minskning med 30 %. Även konsumtionen av matfett har minskat relativt kraftigt under perioden, från knappt 25 till 17 kg per person och år, en minskning med 30 %.

Totalkonsumtionen av socker och sirap år 2009 var 40 kg per person och år och har varierat mellan 37-45 kg under perioden 1980-2009. Samtidigt har konsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker cider m.m. ökat kraftigt, dock har ökningstakten inte varit lika dramatisk efter år 2000. År 2009 var konsumtionen av choklad- och konfektyrvaror 15 kg per person, vilket var en ökning på 54 %. Konsumtionen av läskedrycker, cider m.m. har tredubblats till 91 liter från år 1980 till år 2009. Häri ingår också konsumtion av mineralvatten och kolsyrat vatten med tillsats av socker eller aromämnen.

I figur A redovisas totalkonsumtionen per person av vissa varugrupper åren 1980, 1990, 2000 och 2009. Med totalkonsumtion av en vara eller varugrupp avses den totala åtgången av råvaror för humankonsumtion. Till exempel inkluderas i totalkon­sumtionen av socker inte enbart den direkta konsumtionen av inhemskt producerat socker och importerat socker utan även en uppskattning av sockerinnehållet i sylt, konfektyrvaror, bakverk och andra livsmedel.

Näringsvärdesberäkningar för år 2009 samt uppdaterade siffror för 2008 redovisas i denna rapport. Däremot finns inte siffrorna för år 2006 och 2007 klara ännu. Livsmedelsverket, som gör dessa beräkningar, håller på att lägga om sitt beräkningsprogram med nya näringsdata. Avsnittet "Näringsinnehåll i konsumerade livsmedel" samt tabeller och diagram som visar näringsinnehåll kommer därför att visa siffror fram till år 2005 samt 2008 och 2009 års siffror. Förändringar mellan enskilda år bedöms inte som så stora.

Under perioden 1980-2009 har den totala energitillförseln från livsmedel ökat från 12 000 till 13 200 kJ per person och dag, motsvarande 10 %. Av den totala energitillförseln kommer 29 % från bröd och spannmålsprodukter, 13 % från kött och köttvaror och 21 % från mjölk, mjölkprodukter, ägg och matfett. Socker, sirap, choklad- och konfektyrvaror, glass samt malt- och läskedrycker m.m. svarar tillsammans för 16 % av den totala energitillförseln.

Figur A. Totalkonsumtion av vissa varor 1980, 1990, 2000 och 2009, kg (liter) per person och år