STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:01

 

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Diagram

1. Direktkonsumtion av mjöl, bröd och spannmålsprodukter, kg per person och år
2. Totalkonsumtion av mjöl och gryn, kg per person och år
3. Mjöl och gryn, direktkonsumerat och som innehåll i förädlade produkter, kg per person och år
4. Totalkonsumtion av kött, kg per person och år
5. Direktkonsumtion av vissa fiskprodukter, kg per person och år
6. Direktkonsumtion av mjölk, liter per person och år
 7. Direktkonsumtion av syrade produkter, liter per person och år
8. Totalkonsumtion av mjölkprodukter, liter resp. kg per person och år
9. Totalkonsumtion av matfett, kg per person och år
10. Direktkonsumtion av frukt, kg per person och år
11. Direktkonsumtion av rotfrukter och färska köksväxter, kg per person och år
12. Totalkonsumtion av köksväxter, frukt och bär, kg per person och år
13. Direkt- och totalkonsumtion av socker och sirap, kg per person och år
14. Fördelning av totalkonsumtionen av socker, kg per person och år
16. Direktkonsumtion av glass samt choklad- och konfektyrvaror, liter resp. kg per person och år
17. Direktkonsumtion av malt- och läskedrycker samt mineralvatten, liter per person och år
18. Direktkonsumtion av starköl, vin och sprit, liter per person och år
19. Olika varugruppers bidrag till energitillförseln åren 1980, 1990, 2000 och 2010, procent
 

1. Direktkonsumtion av mjöl, bröd och spannmålsprodukter, kg per person och år

1. Direct consumption of flour, bread and cereals, kg per capita and year

 

2. Totalkonsumtion av mjöl och gryn, kg per person och år

2. Total consumption of flour and grain, kg per capita and year

3. Mjöl och gryn, direktkonsumerat och som innehåll i förädlade produkter, kg per person och år

3. Flour and grain, consumed directly as part of processed products, kg per capita and year

 

4. Totalkonsumtion av kött, kg per person och år

4. Total consumption of meat, kg per capita and year

5. Direktkonsumtion av vissa fiskprodukter, kg per person och år

5. Direct consumption of some fish products, kg per capita and year

 

6. Direktkonsumtion av mjölk, liter per person och år

6.Direct consumption of milk, litre per capita and year

 7. Direktkonsumtion av syrade produkter, liter per person och år

7.Direct consumption of fermented milk, litre per capita and year

 

8. Totalkonsumtion av mjölkprodukter, liter resp. kg per person och år

8.Total consumption of milk products, litre and kg respectively per capita and year

9. Totalkonsumtion av matfett, kg per person och år

9.Total consumption of edible fats, kg per capita and year

 

10. Direktkonsumtion av frukt, kg per person och år

10.Direct consumption of fruit, kg per capita and year

 

11. Direktkonsumtion av rotfrukter och färska köksväxter, kg per person och år

11. Direct consumption of root vegetables and fresh vegetables, kg per capita and year

 

12. Totalkonsumtion av köksväxter, frukt och bär, kg per person och år

12.Total consumption of vegetables, fruit and berries, kg per capita and year

13. Direkt- och totalkonsumtion av socker och sirap, kg per person och år

13.Total and direct consumption of sugar and treacle, kg per capita and year

 

14. Fördelning av totalkonsumtionen av socker, kg per person och år

14. Division of the total consumption of sugar, kg per capita and year

15. Direktkonsumtion av kaffe och te, kg per person och år

15. Direct consumption of coffee and tea, kg per capita and year

 

16. Direktkonsumtion av glass samt choklad- och konfektyrvaror, liter resp. kg per person och år

16.Direct consumption of ice cream, chocolate and confectionery, kg and litre respectively per capita and year

17. Direktkonsumtion av malt- och läskedrycker samt mineralvatten, liter per person och år

17.Direct consumption of beer, soft drinks and mineral waters, litre per capita and year

 

18. Direktkonsumtion av starköl, vin och sprit, liter per person och år

18.Direct consumption of beer, wine and spirits, litre per capita and year

19. Olika varugruppers bidrag till energitillförseln åren 1980, 1990, 2000 och 2010, procent

19.Different foodstuffs’ contribution to the supply of energy 1980, 1990, 2000 and 2010, percent