STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2012:01

 
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll
Uppgifter t.o.m. år 2010
Consumption of food and nutritive values, data up to 2010
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Livsmedelskonsumtionens utveckling

 

Under perioden 1980–2010 har totalkonsumtionen per person och år av mjöl och gryn ökat med 5 % till 67 kg, kött med 33 % till 85 kg, köksväxter med 82 % till 75 kg och frukt med 18 % till 98 kg. Totalkonsumtionen av mjölk har under samma period minskat från 185 till 130 liter per person och år, en minskning med 30 %. Även konsumtionen av matfett har minskat relativt kraftigt under perioden, från 25 till 17 kg per person och år, en minskning med 33 %.

Totalkonsumtionen av socker och sirap år 2010 var 36 kg per person och år och har varierat mellan 36–45 kg under perioden 1980–2010. Samtidigt har konsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker cider m.m. ökat kraftigt, dock har ökningstakten inte varit lika dramatisk efter år 2000. År 2010 var konsumtionen av choklad- och konfektyrvaror 15 kg per person, vilket var en ökning på 53 %. Konsumtionen av läskedrycker, cider m.m. har tredubblats till 91 liter från år 1980 till år 2010. Häri ingår också konsumtion av mineralvatten och kolsyrat vatten med tillsats av socker eller aromämnen.

I figur A redovisas totalkonsumtionen per person av vissa varugrupper åren 1980, 1990, 2000 och 2010. Med totalkonsumtion av en vara eller varugrupp avses den totala åtgången av råvaror för humankonsumtion. Till exempel inkluderas i totalkonsumtionen av socker inte enbart den direkta konsumtionen av inhemskt producerat socker och importerat socker utan även en uppskattning av sockerinnehållet i sylt, konfektyrvaror, bakverk och andra livsmedel.

Under perioden 1980–2010 har den totala energitillförseln från livsmedel ökat från 12 000 till 13 300 kJ per person och dag, motsvarande 11 %. Av den totala energitillförseln kommer 29 % från bröd och spannmålsprodukter, 13 % från kött och köttvaror och 22 % från mjölk, mjölkprodukter, ägg och matfett. Socker, sirap, choklad- och konfektyrvaror, glass samt malt- och läskedrycker m.m. svarar tillsammans för 16 % av den totala energitillförseln.

Figur A. Totalkonsumtion av vissa varor 1980, 1990, 2000 och 2010, kg (liter) per person och år