STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:04

 
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll
Uppgifter t.o.m. 2011
Consumption of food and nutritive values, data up to 2011
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Livsmedelskonsumtionens utveckling

 

Under perioden 1980–2011 har totalkonsumtionen per person och år av kött ökat med
36 % till 87 kg, köksväxter med 96 % till 81 kg och frukt med 26 % till 105 kg. Totalkonsumtionen av mjölk har under samma period minskat från 185 till 125 liter per person och år, en minskning med 33 %. Även konsumtionen av matfett har minskat relativt kraftigt under perioden, från 25 till 18 kg per person och år, en minskning med 26 %. Konsumtionen av mjöl och gryn ökade under 1980- och 1990-talen, för att sedan minska igen och år 2011 hamna på 63 kg per person vilket ligger i nivå med 1980 års siffror.

Totalkonsumtionen av socker och sirap år 2011 var 42 kg per person och år och har varierat mellan 36–45 kg under perioden 1980–2011. Samtidigt har konsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker cider m.m. ökat kraftigt, dock har ökningstakten inte varit lika dramatisk efter år 2000. År 2011 var konsumtionen av choklad- och konfektyrvaror
15 kg per person, vilket motsvarar en ökning på 57 %. Konsumtionen av läskedrycker, cider m.m. har tredubblats till 88 liter från år 1980 till år 2011. Häri ingår också konsumtion av mineralvatten och kolsyrat vatten med tillsats av socker eller aromämnen.

I figur A redovisas totalkonsumtionen per person av vissa varugrupper åren 1980, 1990, 2000, 2010 och 2011. Med totalkonsumtion av en vara eller varugrupp avses den totala åtgången av råvaror för humankonsumtion. Till exempel inkluderas i totalkonsumtionen av socker inte enbart den direkta konsumtionen av inhemskt producerat socker och importerat socker utan även en uppskattning av sockerinnehållet i sylt, konfektyrvaror, bakverk och andra livsmedel.

Under perioden 1980–2011 har den totala energitillförseln från livsmedel ökat från 12 000 till 13 200 kJ per person och dag, motsvarande 10 %. Av den totala energitillförseln kommer 28 % från bröd och spannmålsprodukter, 13 % från kött och köttvaror och 23 % från mjölk, mjölkprodukter, ägg och matfett. Socker, sirap, choklad- och konfektyrvaror, glass samt malt- och läskedrycker m.m. svarar tillsammans för 16 % av den totala energitillförseln.

Figur A. Totalkonsumtion av vissa varor 1980, 1990, 2000, 2010 och 2011, kg (liter) per person och år