STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:04

 

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Totalkonsumtion av vissa varor, kg eller liter per person och år

9b. Total consumption of some products, kg or litres per capita and year

 

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2009

2010

2011 prel.

Kg per person och år

Vetemjöl1

59,0

50,9

45,4

47,0

51,7

59,6

48,9

48,2

45,1

Rågmjöl1

20,6

15,3

11,3

12,3

10,0

8,3

7,3

7,0

7,0

Gryn och mjöl av ris

1,9

1,4

1,7

2,3

4,2

4,3

5,6

5,9

6,0

Gryn och mjöl av havre och korn m.m.2

4,9

3,1

2,3

2,0

2,7

3,2

4,6

5,0

4,5

Summa mjöl och gryn

86,5

70,7

60,7

63,6

68,6

75,4

66,5

66,1

62,5

Nötkött, vara med ben3

14,1

15,0

16,8

16,9

16,5

22,6

25,1

25,8

26,3

Kalvkött, vara med ben3

5,4

3,8

2,2

1,4

0,8

..

..

..

..

Fårkött, vara med ben

0,4

0,3

0,5

0,6

0,8

0,9

1,7

1,4

1,5

Hästkött, vara med ben

1,8

1,9

0,9

0,4

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

Griskött, vara med ben

24,4

24,5

28,0

34,5

30,6

35,3

36,2

37,1

37,4

Renkött, vara med ben4

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

Fjäderfäkött, urtagen vara15

1,8

1,6

3,3

4,9

5,9

12,8

17,5

18,4

18,7

Kött av vilt4, 5

0,5

0,7

0,8

2,4

2,8

2,1

1,9

2,0

2,0

Inälvor4, 5

2,3

2,7

3,0

2,6

2,1

1,4

0,8

0,6

0,6

Summa kött

50,9

50,8

55,8

64,0

60,1

75,6

83,6

85,6

87,0

Fisk, färsk och fryst 5, 6

13,6

16,5

16,9

18,5

17,3

..

..

..

..

Konserver och beredd fisk 5, 6

8,4

7,8

9,8

10,0

12,8

..

..

..

..

Summa fisk5, 6

22,0

24,3

26,7

28,5

30,2

..

..

..

..

Liter per person och år

Konsumtionsmjölk7

222,7

169,8

151,6

162,1

130,0

113,9

95,9

95,7

91,1

Syrade produkter

..

..

13,6

22,9

27,2

29,8

33,7

33,9

33,9

Kg per person och år

Tjock grädde8

2,0

3,5

4,2

5,3

6,5

7,1

7,4

8,0

8,2

Tunn grädde8

4,7

2,7

2,5

2,6

2,6

3,7

3,8

3,7

3,5

Ost (inklusive margarinost)

7,0

7,4

9,3

14,1

16,5

16,8

18,3

19,5

18,7

Smör

13,9

9,7

5,5

3,6

2,4

1,4

2,4

2,4

2,6

Hushållsmargarin och Bregott

7,6

12,2

15,0

15,8

11,8

8,7

5,7

5,8

6,0

Lättmargarin

.

.

.

1,9

4,3

5,0

3,8

3,6

3,9

Bagerimargarin

3,5

3,6

2,9

2,1

2,1

2,3

1,5

1,3

1,0

Bageri- och matolja14

0,4

0,7

0,9

0,8

0,7

1,0

2,7

2,2

3,0

Kokosfett, friteringsfett m.m.14

..

0,3

0,4

0,4

0,3

0,5

1,8

1,5

1,6

Ägg4, 9

11,5

11,8

12,7

13,2

13,6

12,0

13,0

13,4

13,6

Färskpotatis inklusive skalad potatis

..

86,8

68,8

64,9

60,4

47,1

44,7

43,3

45,0

Potatisinnehåll i förädlade produkter

..

3,0

15,5

18,7

23,2

36,5

38,9

40,3

38,6

Summa matpotatis4

109,0

89,8

84,3

83,6

83,6

83,6

83,6

83,6

83,6

Köksväxter, färska och frysta5, 10

22,9

23,9

32,4

32,2

42,6

53,3

59,9

59,7

64,7

Köksväxter, beredda5, 11, 12

3,8

4,6

7,1

8,9

12,4

12,5

15,8

15,4

16,0

Frukter och bär, färska och frysta4, 5, 10

52,6

51,4

57,2

53,9

55,1

60,7

58,5

62,8

64,9

Frukter och bär, beredda5, 11, 12, 13, 14

6,0

12,7

25,7

29,5

35,2

34,7

34,4

35,7

40,2

Socker och sirap (vitsockervärde)5

50,2

44,9

44,0

42,1

42,6

42,6

40,1

35,6

41,6

Kaffe, rostat

4,4

8,0

10,8

9,6

9,0

7,0

8,0

8,8

7,7

Te

0,2

0,1

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,3

1. Uppgifterna fr.o.m. år 1995 baseras på en ny insamlingsmetod varför de ej är helt jämförbara med tidigare år.

2. Fr.o.m. år 1998 ingår gryn av vete och råg.

3. Fr.o.m. år 1995 redovisas kalvkött tillsammans med nötkött.

4. Uppgifterna baseras på ett bristfälligt underlag och är därför osäkra.

5. Uppgifterna för år 1950 är inte helt jämförbara med efterföljande år.

6. Redovisas omräknat till hel färskvikt.

7. Inkl. jordbrukarnas hemmaförbrukning och direktförsäljning.

8. Fr.o.m. år 2000 används fetthaltsgränsen 29 %, tidigare år gällde 27 %.

9. Uppgifterna fr.o.m. år 1994 är inte helt jämförbara med tidigare år. Fr.o.m. år 1995 ingår inte ägginnehållet i importerade och exporterade livsmedelsprodukter i beräkningarna.

10. Uppgifterna fr.o.m. år 1988 är inte helt jämförbara med tidigare år.

11. Redovisas i produktvikt.

12. Fr.o.m. år 2000 redovisas saft och juice av köksväxter tillsammans med beredda frukter och bär.

13. Köttsoppor ingår fr.o.m. år 1960.

14. Uppgifterna fr.o.m. år 2005 är inte helt jämförbara med tidigare år.

15. Fr.o.m. år 2005 ingår inte kasserade slaktkycklingar, dessutom har vissa ändringar gjorts i underlaget.