STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:04

 

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Fisk, kräftdjur och blötdjur, kg per person och år

3b. Fish, crustaceans and molluscs, kg per capita and year

Vara

1960

1970

1980

1990

2000 1

2009 1

2010 1

2011 1 prel.

38

Plattfisk, hel, styckad eller filead, färsk1

0,9

0,8

0,6

0,6

..

..

..

..

39

Torskfisk, hel, styckad eller filead, färsk1

3,5

1,9

1,1

1,1

..

..

..

..

40

Sillfisk, hel, styckad eller filead, färsk1

4,2

2,5

1,6

1,9

..

..

..

..

41

Laxfisk, hel, styckad eller filead, färsk1,2

0,3

0,5

0,6

1,4

..

..

..

..

42

Annan, saltvattenfisk, hel, styckad eller filead, färsk1

1,2

0,6

0,3

0,3

..

..

..

..

43

Sötvattenfisk, hel, styckad eller filead, färsk1, 2

1,4

1,3

1,5

1,1

..

..

..

..

44

Summa färsk fisk1

11,5

7,6

5,6

6,5

..

..

..

..

45-48

Filead fryst fisk

1,1

2,4

2,4

2,7

1,8

3,9

3,7

3,8

49-51

Saltad, kryddad, torkad och rökt fisk

2,2

1,9

1,2

0,9

1,1

1,2

1,3

1,4

52

Kaviar och andra beredningar av fiskrom

0,3

0,6

0,6

0,7

0,9

1,9

2,0

2,0

53

Sillkonserv

1,8

2,1

1,9

1,4

1,4

2,2

2,0

1,9

54

Fiskkonserver, andra slag (exklusive kaviar och fiskbullar)

0,2

0,4

0,8

0,9

0,8

1,3

1,2

1,5

55-56

Fiskfiléer samt annan beredd fisk (färdiglagade fiskrätter, fiskbullar m.m.)

0,4

1,2

2,3

2,8

3,3

3,1

2,5

2,5

57

Summa konserver och beredd fisk

4,9

6,3

6,8

6,7

7,6

9,7

9,1

9,3

58

Kräft- och blötdjur, färska, frysta, saltade, torkade, ej konserver1

0,4

0,8

1,4

1,5

..

..

..

..

59

Kräft- och blötdjur, beredda eller konserverade

0,3

0,8

0,8

1,2

1,6

2,1

2,2

2,0

1. Fr.o.m. år 2000 redovisas inte konsumtionen av varorna 38–44 samt 58 p.g.a. att dataunderlaget anses alltför osäkra.

2. Produktion inom vattenbruket ingår här.