STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:04

 

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Mjölk, grädde, ost, ägg och matfett, kg per person och år

4b. Milk, cream, cheese, eggs and fats, kg per capita and year

Vara

1960

1970

1980

1990

2000

2009

2010

2011 prel.

60

Jordbrukarnas direktförsäljning och hemmaförbrukning av mjölk1

37,6

11,5

5,5

2,8

1,4

0,7

0,6

0,6

61

Lättmjölk samt minimjölk
 <1,0 %1, 2

4,6

22,2

56,1

36,3

23,7

19,3

18,5

17,5

62

Mellanmjölk m.m. 1,0—2,0 %1

.

.

.

34,2

49,8

48,2

48,3

46,2

63

Standardmjölk <2,0 %1

116,1

117,3

98,7

54,3

36,8

25,8

26,4

24,9

64/66

Syrade produkter <1,0 %1

..

2,1

3,9

7,0

7,1

7,3

6,7

6,3

67

Syrade produkter 1,0—2,0 %1

..

..

..

1,1

4,1

4,8

5,0

5,2

65/68

Syrade produkter >2,0 %1, 3

7,7

11,3

18,7

19,2

18,3

20,6

21,0

21,2

69

Summa mjölk1

166,0

164,5

182,9

154,8

141,2

126,6

126,4

121,9

70

Tunn grädde <29 %4

2,7

2,0

1,7

1,3

2,0

2,1

2,0

1,9

71

Gräddfil, inklusive matyoghurt

.

0,5

0,9

1,1

1,6

1,6

1,6

1,5

72

Tjock grädde >29 %4

2,9

3,7

4,8

6,2

6,3

6,8

7,0

7,2

73

Summa grädde

5,6

6,1

7,4

8,5

9,9

10,5

10,6

10,6

74

Mjölkpulver

0,2

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

75

Hårdost5

6,3

7,1

11,4

13,1

12,6

12,5

13,8

12,5

76

Smältost

0,3

0,5

0,9

0,8

0,9

1,2

1,2

1,1

77-78

Ost, andra slag5

0,8

1,3

1,7

2,4

3,0

4,2

4,1

4,6

79

Summa ost5

7,4

8,9

14,0

16,3

16,5

17,9

19,0

18,2

80

Ägg6

10,8

11,1

11,2

11,7

10,4

10,1

10,6

10,7

82

Smör

9,3

5,4

3,5

2,2

1,3

2,2

2,3

2,5

83

Hushållsmargarin exklusive lättmargarin7

12,2

15,0

15,7

11,6

8,7

5,5

5,6

5,9

84

Lättmargarin

.

.

1,9

4,3

4,9

3,8

3,6

3,9

85

Summa smör och margarin

21,6

20,4

21,1

18,2

14,9

11,6

11,4

12,3

87

Matolja8

..

..

..

0,8

0,9

1,9

1,4

2,6

88

SUMMA MATFETT

21,6

20,4

21,1

19,0

15,8

13,5

12,8

14,9

1. Uppgifterna avser miljoner liter.

2. Inkl. skummjölk 1960–1975.

3. Exkl. import av frukt- och bäryoghurt 1970–1980. Uppgiften för år 1960 avser samtliga syrade produkter.

4. Fr.o.m. år 2000 används fetthaltsgränsen 29 %, tidigare år gällde 27 %.

5. Uppgifterna 1960–1980 är inte helt jämförbara med dem som redovisats för senare år.

6. Uppgifterna är osäkra p.g.a. bristfälligt grundmaterial.

7. Fr.o.m. 1980 ingår Bregott.

8. Uppgifterna fr.o.m. år 2005 är inte helt jämförbara med tidigare år.