Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Priser på jordbruksmark 2005

JO 38 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

2. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2004 och 2005.

2. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2004 and 2005.

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2004

2005

 

1995

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 898

2 375

2 701

 

23 064

18 584

21 334

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

39

39

45

 

432

412

365

Östra Mellansverige

222

302

355

 

3 789

3 358

4 314

Småland med öarna

279

346

375

 

3 453

2 868

2 475

Sydsverige

281

325

402

 

5 123

2 657

3 479

Västsverige

476

538

651

 

6 129

5 089

6 245

Norra Mellansverige

232

354

389

 

1 843

1 879

2 092

Mellersta Norrland

199

289

262

 

1 245

1 335

1 232

Övre Norrland

170

182

222

 

1 050

986

1 132

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

117

163

 

3 055

1 047

1 518

Götalands mellanbygder

133

166

219

 

3 439

1 608

2 183

Götalands norra slättbygder

199

236

257

 

3 780

2 938

3 575

Svealands slättbygder

196

260

295

 

3 369

3 244

3 521

Götalands skogsbygder

598

712

824

 

5 426

5 307

5 738

Mellersta Sveriges skogsbygder

187

278

324

 

1 349

1 517

1 851

Nedre Norrland

253

389

355

 

1 464

1 763

1 673

Övre Norrland

202

217

264

 

1 182

1 160

1 275