Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2010

JO 38 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Genomsnittliga priser på betesmark 1995–2010, tkr/ha1

5. Average prices on permanent grassland 1995–2010, 1 000 SEK/ha1

Område

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

4,3

7,3

15,0

17,9

15,7

16,7

17,2

18,0

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

6,7

10,2

19,0

19,1

20,5

17,9

20,7

22,5

Östra Mellansverige

5,1

7,6

12,4

14,1

16,1

19,5

17,0

18,8

Småland med öarna

3,6

5,6

9,5

10,5

12,7

12,2

15,1

13,7

Sydsverige

8,1

12,3

26,5

33,5

31,6

33,3

34,1

36,4

Västsverige

4,8

8,1

13,0

15,8

16,4

17,2

17,0

19,6

Norra Mellansverige

2,2

2,6

5,9

5,8

6,5

8,6

8,0

8,2

Mellersta Norrland

1,2

1,4

2,9

3,1

4,0

4,2

4,4

4,5

Övre Norrland

1,1

1,4

2,9

3,0

3,7

3,7

3,4

3,2

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10,0

16,7

36,3

50,4

43,0

52,4

35,7

58,7

Götalands mellanbygder

5,1

10,8

23,2

28,6

28,6

26,9

32,0

26,0

Götalands norra slättbygder

6,0

8,4

15,2

17,7

18,0

22,0

21,3

22,5

Svealands slättbygder

5,2

7,9

12,6

16,0

16,3

18,2

16,4

18,9

Götalands skogsbygder

4,2

7,1

12,5

13,3

14,1

15,4

16,0

15,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

2,4

3,5

6,8

7,3

8,9

9,4

10,1

11,1

Nedre Norrland

1,3

1,5

3,7

3,6

4,4

5,0

5,5

5,2

Övre Norrland

1,1

1,3

2,4

2,7

3,3

3,6

3,1

3,4


1) De redovisade priserna för regionerna NUTSII samt produktionsområdena är vanliga (aritmetiska) medelvärden medan det genomsnittliga priset för hela riket är ett vägt medelvärde där arealerna från beståndet i fastighetstaxeringsregistret 2008 fördelat enligt NUTSII använts som vägningstal.