Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2011

JO 38 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2010 och 2011 (Jordbruksmark)

2. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2010 and 2011 (Agriculture land)

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2010

2011

 

1995

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 898

2 555

2 496

 

23 064

16 977

16 205

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

39

47

42

 

432

502

252

Östra Mellansverige

222

297

306

 

3 789

2 523

2 608

Småland med öarna

279

387

366

 

3 453

2 641

2 379

Sydsverige

281

379

343

 

5 123

2 551

2 571

Västsverige

476

526

528

 

6 129

4 052

4 081

Norra Mellansverige

232

383

374

 

1 843

1 781

1 717

Mellersta Norrland

199

300

312

 

1 245

1 528

1 426

Övre Norrland

170

236

225

 

1 050

1 399

1 171

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

146

130

 

3 055

1 025

879

Götalands mellanbygder

133

220

184

 

3 439

1 969

1 652

Götalands norra slättbygder

199

189

210

 

3 780

1 910

2 186

Svealands slättbygder

196

269

256

 

3 369

2 545

2 176

Götalands skogsbygder

598

750

740

 

5 426

4 606

4 627

Mellersta Sveriges skogsbygder

187

289

290

 

1 349

1 435

1 543

Nedre Norrland

253

407

429

 

1 464

1 873

1 871

Övre Norrland

202

285

257

 

1 182

1 614

1 271