Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2011

JO 38 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2010 och 2011 (Betesmark)

6. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2010 and 2011 (Permanent grassland)

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2010

2011

 

1995

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

970

1 386

1 323

 

4 313

4 347

4 105

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

18

31

26

 

78

115

65

Östra Mellansverige

111

171

166

 

640

616

593

Småland med öarna

230

285

272

 

1 355

1 034

861

Sydsverige

148

228

185

 

680

756

752

Västsverige

287

310

318

 

983

935

962

Norra Mellansverige

81

153

141

 

256

377

352

Mellersta Norrland

64

154

146

 

209

350

334

Övre Norrland

31

54

69

 

112

164

186

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

44

71

45

 

207

241

144

Götalands mellanbygder

79

125

93

 

944

557

442

Götalands norra slättbygder

94

96

114

 

462

353

419

Svealands slättbygder

86

142

129

 

376

459

424

Götalands skogsbygder

469

551

551

 

1 681

1 711

1 689

Mellersta Sveriges skogsbygder

86

129

111

 

284

379

313

Nedre Norrland

71

191

192

 

213

420

450

Övre Norrland

41

81

88

 

146

227

224