Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2013

JO 38 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8. Försåld areal, antal försäljningar samt genomsnittliga priser på åkermark indelat efter hur stor areal åkermark den försålda fastigheten innehöll, 2012 och 20131

8. Area sold, number of sales and average prices for arable land divided by area of arable land, 2012 and 20131

Område

Antal

försäljningar

 

Försåld areal, ha

Pris per hektar, tkr

 

2012

2013

 

 

2012

2013

 

2012

2013

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

100

90

 

 

684

623

 

146,7

173,3

      1–10 ha

81

70

 

 

289

269

 

143,4

191,4

       >10 ha

19

20

 

 

395

354

 

149,1

159,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands mellanbygder

126

135

 

 

953

1 082

 

99,9

88,3

      1–10 ha

96

106

 

 

438

394

 

98,6

86,1

       >10 ha

30

29

 

 

515

688

 

101,0

89,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands norra slättbygder

157

164

 

 

1 158

1 357

 

65,8

66,8

      1–10 ha

127

125

 

 

558

540

 

64,7

64,0

       >10 ha

30

39

 

 

600

817

 

66,8

68,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svealands slättbygder

190

232

 

 

1 502

2 259

 

52,7

47,4

      1–10 ha

148

162

 

 

640

711

 

55,3

53,7

       >10 ha

42

70

 

 

862

1 548

 

50,8

44,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands skogsbygder

481

536

 

 

2 387

2 883

 

51,8

52,2

      1–10 ha

438

477

 

 

1 681

1 853

 

50,8

49,7

       >10 ha

43

59

 

 

706

1 030

 

54,1

56,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellersta Sveriges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     skogsbygder

210

220

 

 

925

1 117

 

32,5

33,7

      1–10 ha

194

197

 

 

634

695

 

32,0

32,1

       >10 ha

16

23

 

 

291

422

 

33,6

36,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedre Norrland

326

297

 

 

1 190

1 158

 

16,3

16,6

      1–10 ha

315

285

 

 

994

910

 

16,6

17,4

       >10 ha

11

12

 

 

196

248

 

14,6

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övre Norrland

218

227

 

 

1 149

1 034

 

14,4

14,2

      1–10 ha

203

213

 

 

772

819

 

13,9

14,7

       >10 ha

15

14

 

 

377

215

 

15,3

12,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket2

1 808

1 901

 

 

9 948

11 513

 

61,3

58,8

      1–10 ha

1 602

1 635

 

 

6 006

6 191

 

48,1

48,5

      11–50 ha

203

259

 

 

3 750

4 889

 

65,4

61,9

       >51 ha

3

7

 

 

192

433

 

31,7

45,9


1) Eftersom antalet försålda fastigheter i den största arealgruppen ”>51 ha” är så få per produktionsområde redovisas den endast på riksnivå. Inom varje produktionsområde har gruppen” > 51 ha” lagts till ”11–50 ha” och döpts om till ”>10 ha”.

2) Det totala genomsnittspriset för hela  riket är ett vägt medelvärde, där arealbeståndet fördelat enligt NUTSII används som vikter, medan priserna på riksnivå i arealgrupperna ”1–10 ha”, ”11–50 ha” samt ”>51 ha” är vanliga (aritmetiska) medelvärden.