Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2014

JO 38 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal försäljningar och försåld areal som ligger till grund för uppskattningarna av markpriser 1995, 2013 och 2014 (Betesmark)

4. Number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2013 and 2014 (Permanent grassland)

Område

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2013

2014

 

1995

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

970

1 283

1 549

 

4 313

3 950

4 751

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

18

34

36

 

78

148

148

Östra Mellansverige

111

175

191

 

640

653

630

Småland med öarna

230

256

299

 

1 355

910

1 090

Sydsverige

148

193

231

 

680

650

843

Västsverige

287

287

347

 

983

762

931

Norra Mellansverige

81

150

192

 

256

378

507

Mellersta Norrland

64

120

158

 

209

286

371

Övre Norrland

31

68

95

 

112

163

231

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

44

49

66

 

207

131

176

Götalands mellanbygder

79

92

140

 

944

442

606

Götalands norra slättbygder

94

91

108

 

462

256

331

Svealands slättbygder

86

148

139

 

376

547

478

Götalands skogsbygder

469

524

601

 

1 681

1 630

1 920

Mellersta Sveriges skogsbygder

86

144

153

 

284

408

433

Nedre Norrland

71

149

225

 

213

328

531

Övre Norrland

41

86

117

 

146

208

276