Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2014

JO 38 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Totalt antal försäljningar och försåld areal som ligger till grund för uppskattningarna av markpriser 1995, 2013 och 2014

5. Total number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2013 and 2014

Område

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2013

2014

 

1995

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 898

2 353

2 808

 

23 064

15 463

18 025

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

39

50

64

 

432

497

509

Östra Mellansverige

222

315

362

 

3 789

2 804

2 987

Småland med öarna

279

322

409

 

3 453

2 221

2 753

Sydsverige

281

321

402

 

5 123

2 359

2 816

Västsverige

476

510

584

 

6 129

3 481

4 265

Norra Mellansverige

232

346

427

 

1 843

1 822

2 136

Mellersta Norrland

199

253

320

 

1 245

1 174

1 368

Övre Norrland

170

236

240

 

1 050

1 105

1 191

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

111

168

 

3 055

754

1 156

Götalands mellanbygder

133

167

238

 

3 439

1 524

1 961

Götalands norra slättbygder

199

189

213

 

3 780

1 613

1 783

Svealands slättbygder

196

280

316

 

3 369

2 806

2 788

Götalands skogsbygder

598

703

818

 

5 426

4 513

5 341

Mellersta Sveriges skogsbygder

187

289

320

 

1 349

1 525

1 845

Nedre Norrland

253

347

456

 

1 464

1 486

1 828

Övre Norrland

202

267

279

 

1 182

1 242

1 323