Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2015

JO 38 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal försäljningar och försåld areal som ligger till grund för uppskattningarna av priserna på betesmark 1995, 2014 och 2015

4. Number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2014 and 2015 (Permanent grassland)

Område

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2014

2015

 

1995

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

970

1 549

1 485

 

4 313

4 751

4 398

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

18

36

33

 

78

148

89

Östra Mellansverige

111

191

188

 

640

630

536

Småland med öarna

230

299

279

 

1 355

1 090

953

Sydsverige

148

231

224

 

680

843

755

Västsverige

287

347

351

 

983

931

1 063

Norra Mellansverige

81

192

185

 

256

507

450

Mellersta Norrland

64

158

144

 

209

371

322

Övre Norrland

31

95

81

 

112

231

230

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

44

66

52

 

207

176

151

Götalands mellanbygder

79

140

114

 

944

606

458

Götalands norra slättbygder

94

108

111

 

462

331

362

Svealands slättbygder

86

139

161

 

376

478

435

Götalands skogsbygder

469

601

610

 

1 681

1 920

1 893

Mellersta Sveriges skogsbygder

86

153

146

 

284

433

394

Nedre Norrland

71

225

191

 

213

531

435

Övre Norrland

41

117

100

 

146

276

270