Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2015

JO 38 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Totalt antal försäljningar och försåld areal som ligger till grund för uppskattningarna av priserna på åker- och betesmark 1995, 2014 och 2015

5. Total number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2014 and 2015

Område

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2014

2015

 

1995

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 898

2 808

2 762

 

23 064

18 025

16 858

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

39

64

60

 

432

509

346

Östra Mellansverige

222

362

348

 

3 789

2 987

2 720

Småland med öarna

279

409

377

 

3 453

2 753

2 285

Sydsverige

281

402

392

 

5 123

2 816

2 583

Västsverige

476

584

582

 

6 129

4 265

4 153

Norra Mellansverige

232

427

447

 

1 843

2 136

2 273

Mellersta Norrland

199

320

292

 

1 245

1 368

1 291

Övre Norrland

170

240

264

 

1 050

1 191

1 207

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

168

155

 

3 055

1 156

1 051

Götalands mellanbygder

133

238

199

 

3 439

1 961

1 375

Götalands norra slättbygder

199

213

219

 

3 780

1 783

1 710

Svealands slättbygder

196

316

325

 

3 369

2 788

2 665

Götalands skogsbygder

598

818

817

 

5 426

5 341

5 178

Mellersta Sveriges skogsbygder

187

320

325

 

1 349

1 845

1 730

Nedre Norrland

253

456

423

 

1 464

1 828

1 841

Övre Norrland

202

279

299

 

1 182

1 323

1 308