Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2015

JO 38 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8. Försåld areal, antal försäljningar samt genomsnittliga priser på åkermark indelat efter hur stor areal åkermark den försålda fastigheten innehöll, 2014 och 2015

8. Area sold, number of sales and average prices for arable land divided by area of arable land, 2014 and 2015

Område

Antal

försäljningar

 

Försåld areal, ha

Pris per hektar, tkr

 

2014

2015

 

 

2014

2015

 

2014

2015

Produktionsområden1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

136

124

 

 

980

900

 

154,4

202,7

      1–10 ha

111

101

 

 

463

408

 

168,4

223,5

       >10 ha

25

23

 

 

517

492

 

142,0

185,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands mellanbygder

171

143

 

 

1 355

917

 

104,1

122,9

      1–10 ha

134

119

 

 

544

492

 

115,5

123,0

       >10 ha

37

24

 

 

811

425

 

96,5

122,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands norra slättbygder

182

183

 

 

1 452

1 348

 

72,6

70,2

      1–10 ha

148

140

 

 

677

631

 

70,8

67,3

       >10 ha

34

43

 

 

775

717

 

74,2

72,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svealands slättbygder

267

270

 

 

2 310

2 230

 

56,2

59,4

      1–10 ha

197

202

 

 

888

819

 

63,6

71,0

       >10 ha

70

68

 

 

1 422

1 411

 

51,6

52,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands skogsbygder

607

611

 

 

3 421

3 285

 

60,9

60,5

      1–10 ha

533

544

 

 

2 150

2 070

 

59,6

58,6

       >10 ha

74

67

 

 

1 271

1 215

 

63,0

63,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellersta Sveriges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     skogsbygder

266

251

 

 

1 412

1 336

 

33,3

36,4

      1–10 ha

239

226

 

 

797

764

 

33,8

37,8

       >10 ha

27

25

 

 

615

572

 

32,7

34,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedre Norrland

374

348

 

 

1 297

1 406

 

16,2

16,9

      1–10 ha

362

335

 

 

1 149

1 110

 

16,4

18,0

       >10 ha

12

13

 

 

148

296

 

14,2

12,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övre Norrland

229

249

 

 

1 047

1 038

 

14,4

15,5

      1–10 ha

215

233

 

 

801

808

 

14,3

15,0

       >10 ha

14

16

 

 

246

230

 

14,7

17,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1,2

2 232

2 179

 

 

13 274

12 460 460

 

67,4

72,5

      1–10 ha

1 939

1 900

 

 

7 469

7 102

 

57,7

61,2

      11–50 ha

286

270

 

 

5 318

4 816

 

69,5

73,0

       >51 ha

7

9

 

 

487

542

 

39,1

43,4


1) Eftersom antalet försålda fastigheter i den största arealgruppen ”>51 ha” är så få per produktionsområde redovisas den endast på riksnivå. Inom varje produktionsområde har gruppen” > 51 ha” lagts till ”11-50 ha” och döpts om till ”>10 ha”. The price category ”>51 ha” is only presented at national level because there are so few sales per region.

2) Det totala genomsnittspriset för hela  riket är ett vägt medelvärde, där arealbeståndet fördelat enligt NUTSII används som vikter, medan priserna på riksnivå i arealgrupperna ”1-10 ha”, ”11-50 ha” samt ”>51 ha” är vanliga (aritmetiska) medelvärden. The prices for each size category are an arithmetic mean, while the national price is a weighted mean using the NUTSII areas as weights.