Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2016

JO 38 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal försäljningar och såld areal som ligger till grund för uppskattningarna av priserna på betesmark 1995, 2015 och 2016

4. Number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2015 and 2016 (Permanent grassland)

Område

Antal försäljningar

 

Såld areal, ha

 

1995

2015

2016

 

1995

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

970

1 485

1 560

 

4 313

4 398

4 919

 

NUTS2

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

18

33

23

 

78

89

76

Östra Mellansverige

111

188

207

 

640

536

765

Småland med öarna

230

279

308

 

1 355

953

1 138

Sydsverige

148

224

223

 

680

755

860

Västsverige

287

351

352

 

983

1 063

1 023

Norra Mellansverige

81

185

193

 

256

450

425

Mellersta Norrland

64

144

177

 

209

322

433

Övre Norrland

31

81

77

 

112

230

199

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

44

52

64

 

207

151

173

Götalands mellanbygder

79

114

99

 

944

458

517

Götalands norra slättbygder

94

111

115

 

462

362

397

Svealands slättbygder

86

161

161

 

376

435

604

Götalands skogsbygder

469

610

638

 

1 681

1 893

2 093

Mellersta Sveriges skogsbygder

86

146

142

 

284

394

336

Nedre Norrland

71

191

233

 

213

435

541

Övre Norrland

41

100

108

 

146

270

258