Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2016

JO 38 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Totalt antal försäljningar och såld areal som ligger till grund för uppskattningarna av priserna på åker- och betesmark 1995, 2015 och 2016

5. Total number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2015 and 2016

Område

Antal försäljningar

 

Såld areal, ha

 

1995

2015

2016

 

1995

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 898

2 762

2 733

 

23 064

16 858

17 631

 

NUTS2

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

39

60

37

 

432

346

413

Östra Mellansverige

222

348

345

 

3 789

2 720

3 049

Småland med öarna

279

377

391

 

3 453

2 285

2 630

Sydsverige

281

392

351

 

5 123

2 583

2 490

Västsverige

476

582

571

 

6 129

4 153

4 027

Norra Mellansverige

232

447

406

 

1 843

2 273

1 996

Mellersta Norrland

199

292

370

 

1 245

1 291

1 703

Övre Norrland

170

264

262

 

1 050

1 207

1 323

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

155

142

 

3 055

1 051

918

Götalands mellanbygder

133

199

178

 

3 439

1 375

1 617

Götalands norra slättbygder

199

219

211

 

3 780

1 710

1 736

Svealands slättbygder

196

325

288

 

3 369

2 665

3 105

Götalands skogsbygder

598

817

818

 

5 426

5 178

5 163

Mellersta Sveriges skogsbygder

187

325

296

 

1 349

1 730

1 424

Nedre Norrland

253

423

488

 

1 464

1 841

2 183

Övre Norrland

202

299

312

 

1 182

1 308

1 485