Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2016

JO 38 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Indexutvecklingen för priser på betesmark 2000–2016 (1995=100)

7. Price index on permanent grassland 2000–2016 (1995=100)

Område

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

170

349

419

479

595

630

651

 

NUTS21

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

152

284

336

340

430

494

506

Östra Mellansverige

149

243

369

441

561

604

624

Småland med öarna

156

264

381

458

622

631

600

Sydsverige

152

327

449

463

580

638

680

Västsverige

169

271

408

458

531

537

594

Norra Mellansverige

118

268

373

495

486

527

550

Mellersta Norrland

117

242

375

550

483

492

525

Övre Norrland

127

264

291

482

464

409

427

 

Produktionsområde1

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

167

363

587

630

794

868

820

Götalands mellanbygder

212

455

510

610

780

943

908

Götalands norra slättbygder

140

253

375

440

555

495

658

Svealands slättbygder

152

242

363

400

517

554

527

Götalands skogsbygder

169

298

376

469

562

588

633

Mellersta Sveriges skogsbygder

146

283

462

583

617

675

708

Nedre Norrland

115

285

400

523

546

523

546

Övre Norrland

118

218

309

473

436

400

409


1)   Uppgifterna i tabellen är inte justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005, 2011 och 2014 givit upphov till i beräkningsmetoden. Ett brott i tidsserien finns därför mellan åren 2004 och 2005, 2010 och 2011 samt mellan 2013 och 2014. För ytterligare information läs avsnittet ”Justeringar i figurer och tabeller utifrån effekterna av taxeringarna” s.4.
The figures in this table are not adjusted for the effects of the update of assessed values that took place 2005, 2011 and 2014. Therefore we see a break in the time series between 2004–2005, 2009–2010 and 2013–2014.