Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2017

JO 38 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal försäljningar och såld areal som ligger till grund för uppskattningarna av priserna på åkermark 1995, 2016 och 2017

2. Number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2016 and 2017 (Arable land)

Område

Antal försäljningar

 

Såld areal, ha

 

1995

2016

2017

 

1995

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 661

2 166

2 153

 

18 660

12 712

11 978

 

NUTS2

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

34

34

31

 

354

337

230

Östra Mellansverige

211

279

242

 

3 147

2 284

1 890

Småland med öarna

219

284

290

 

2 098

1 492

1 524

Sydsverige

247

236

249

 

4 443

1 630

1 533

Västsverige

430

466

445

 

5 146

3 004

2 854

Norra Mellansverige

197

321

361

 

1 569

1 571

1 738

Mellersta Norrland

174

320

296

 

997

1 270

1 153

Övre Norrland

149

226

239

 

906

1 124

1 056

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

126

111

107

 

2 848

745

729

Götalands mellanbygder

118

138

131

 

2 495

1 100

897

Götalands norra slättbygder

190

175

184

 

3 318

1 339

1 495

Svealands slättbygder

186

241

233

 

2 992

2 501

2 036

Götalands skogsbygder

488

587

584

 

3 745

3 070

2 949

Mellersta Sveriges skogsbygder

160

241

239

 

1 062

1 088

1 200

Nedre Norrland

224

412

399

 

1 213

1 642

1 493

Övre Norrland

169

261

276

 

987

1 227

1 179