Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2017

JO 38 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal försäljningar och såld areal som ligger till grund för uppskattningarna av priserna på betesmark 1995, 2016 och 2017

4. Number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2016 and 2017 (Permanent grassland)

Område

Antal försäljningar

 

Såld areal, ha

 

1995

2016

2017

 

1995

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

970

1 560

1 460

 

4 313

4 919

4 530

 

NUTS2

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

18

23

23

 

78

76

75

Östra Mellansverige

111

207

146

 

640

765

501

Småland med öarna

230

308

301

 

1 355

1 138

1 121

Sydsverige

148

223

215

 

680

860

742

Västsverige

287

352

371

 

983

1 023

1 133

Norra Mellansverige

81

193

170

 

256

425

338

Mellersta Norrland

64

177

164

 

209

433

381

Övre Norrland

31

77

70

 

112

199

239

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

44

64

56

 

207

173

148

Götalands mellanbygder

79

99

121

 

944

517

551

Götalands norra slättbygder

94

115

114

 

462

397

414

Svealands slättbygder

86

161

132

 

376

604

426

Götalands skogsbygder

469

638

614

 

1 681

2 093

1 976

Mellersta Sveriges skogsbygder

86

142

123

 

284

336

259

Nedre Norrland

71

233

205

 

213

541

464

Övre Norrland

41

108

95

 

146

258

292