Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2017

JO 38 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Indexutvecklingen för priser på åkermark 2000–2017 (1995=100)

6. Price index on arable land 2000–2017 (1995=100)

Område

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

157

292

403

548

589

610

682

 

NUTS21

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

180

320

463

533

613

693

630

Östra Mellansverige

176

304

437

587

625

648

655

Småland med öarna

134

240

332

513

515

564

618

Sydsverige

156

295

418

579

649

632

756

Västsverige

146

244

360

475

491

538

619

Norra Mellansverige

104

278

413

489

541

585

669

Mellersta Norrland

100

272

400

514

538

545

762

Övre Norrland

144

292

444

592

632

620

616

 

Produktionsområde1

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

157

272

420

574

754

677

897

Götalands mellanbygder

156

322

433

609

719

729

673

Götalands norra slättbygder

157

251

401

508

491

610

635

Svealands slättbygder

162

307

496

611

646

661

640

Götalands skogsbygder

158

295

363

539

535

558

683

Mellersta Sveriges skogsbygder

118

271

398

537

587

648

705

Nedre Norrland

106

288

409

506

528

550

753

Övre Norrland

140

284

436

576

620

604

600


1)   Uppgifterna i tabellen är inte justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005, 2011, 2014 och 2017 givit upphov till i beräkningsmetoden. Ett brott i tidsserien finns därför mellan åren 2004 och 2005, 2010 och 2011, 2013 och 2014 samt mellan 2016 och 2017. För ytterligare information läs avsnittet ”Justeringar i figurer och tabeller utifrån effekterna av taxeringarna” som finns under ”Statistiken med kommentarer”.
The figures in this table are not adjusted for the effects of the update of assessed values that took place 2005, 2011, 2014 and 2017. Therefore we see a break in the time series between 2004–2005, 2009–2010, 2013–2014 and 2016–2017.