Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2018

JO 38 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal försäljningar och såld areal som ligger till grund för uppskattningarna av priserna på betesmark 1995, 2017 och 2018

4. Number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2017 and 2018 (Permanent grassland)

Område

Antal försäljningar

 

Såld areal, ha

 

1995

2017

2018

 

1995

2017

2018

NUTS2

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

18

23

23

 

78

75

65

Östra Mellansverige

111

146

142

 

640

501

431

Småland med öarna

230

301

255

 

1 355

1 121

949

Sydsverige

148

215

173

 

680

742

584

Västsverige

287

371

282

 

983

1 133

882

Norra Mellansverige

81

170

187

 

256

338

426

Mellersta Norrland

64

164

154

 

209

381

390

Övre Norrland

31

70

81

 

112

239

195

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

44

56

43

 

207

148

133

Götalands mellanbygder

79

121

93

 

944

551

425

Götalands norra slättbygder

94

114

89

 

462

414

288

Svealands slättbygder

86

132

120

 

376

426

380

Götalands skogsbygder

469

614

504

 

1 681

1 976

1 653

Mellersta Sveriges skogsbygder

86

123

141

 

284

259

311

Nedre Norrland

71

205

198

 

213

464

464

Övre Norrland

41

95

109

 

146

292

268

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

970

1 460

1 297

 

 

4 313

4 530

3 922