Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2018

JO 38 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Totalt antal försäljningar och såld areal som ligger till grund för uppskattningarna av priserna på jordbruksmark 1995, 2017 och 2018

5. Total number of sales and area sold used for estimates of land prices 1995, 2017 and 2018

Område

Antal försäljningar

 

Såld areal, ha

 

1995

2017

2018

 

1995

2017

2018

NUTS2

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

39

41

38

 

432

305

279

Östra Mellansverige

222

290

280

 

3 789

2 391

1 941

Småland med öarna

279

389

341

 

3 453

2 645

2 403

Sydsverige

281

349

284

 

5 123

2 275

1 823

Västsverige

476

582

486

 

6 129

3 987

3 641

Norra Mellansverige

232

444

398

 

1 843

2 076

2 027

Mellersta Norrland

199

346

308

 

1 245

1 534

1 446

Övre Norrland

170

263

262

 

1 050

1 295

1 292

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

132

111

 

3 055

877

816

Götalands mellanbygder

133

189

156

 

3 439

1 448

1 361

Götalands norra slättbygder

199

225

180

 

3 780

1 909

1 672

Svealands slättbygder

196

277

255

 

3 369

2 462

1 935

Götalands skogsbygder

598

805

681

 

5 426

4 925

4 251

Mellersta Sveriges skogsbygder

187

291

297

 

1 349

1 459

1 462

Nedre Norrland

253

476

409

 

1 464

1 957

1 886

Övre Norrland

202

309

308

 

1 182

1 471

1 469

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 898

2 704

 2397

 

 

23 064

16 508

14 852