Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2018

JO 38 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8. Såld areal, antal försäljningar samt genomsnittliga priser på åkermark indelat efter hur stor areal åkermark den sålda fastigheten innehöll, 2017 och 2018

8. Area sold, number of sales and average prices for arable land divided by area of arable land, 2017 and 2018

Område

Antal
försäljningar

 

Såld areal,
ha

 

Pris per hektar,
tkr

 

2017

2018

 

2017

2018

 

2017

2018

Produktionsområden1

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

107

86

 

729

683

 

241,2

216,2

     1–10 ha

91

66

 

389

308

 

242,8

250,5

     >10 ha

16

20

 

340

375

 

239,4

188,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands mellanbygder

131

114

 

897

936

 

115,1

133,3

     1–10 ha

111

93

 

472

410

 

129,9

150,8

     >10 ha

20

21

 

425

526

 

98,8

119,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands norra slättbygder

184

157

 

1 495

1 384

 

90,8

103,0

     1–10 ha

144

117

 

650

516

 

93,9

113,7

     >10 ha

40

40

 

845

868

 

88,5

96,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svealands slättbygder

233

202

 

2 036

1 555

 

58,9

65,2

     1–10 ha

167

155

 

678

611

 

79,7

82,4

     >10 ha

66

47

 

1 358

944

 

48,4

54,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands skogsbygder

584

499

 

2 949

2 598

 

77,2

74,6

     1–10 ha

522

444

 

1 990

1 720

 

76,8

78,5

     >10 ha

62

55

 

959

878

 

78,2

66,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

239

238

 

1 200

1 151

 

43,7

50,7

     1–10 ha

213

217

 

703

722

 

44,1

51,6

     >10 ha

26

21

 

497

429

 

43,1

49,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedre Norrland

399

337

 

1 493

1 422

 

24,1

23,4

     1–10 ha

386

315

 

1 282

1 061

 

24,8

23,4

     >10 ha

13

22

 

211

361

 

20,3

23,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övre Norrland

276

258

 

1 179

1 201

 

15,0

17,2

     1–10 ha

260

242

 

892

924

 

15,6

16,8

     >10 ha

16

16

 

287

277

 

13,3

18,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 1,2

2 153

1 891

 

11 978

10 930

 

83,9

90,7

     1–10 ha

1 894

1 649

 

7 056

6 272

 

70,9

73,4

     11–50 ha

253

235

 

4 541

4 261

 

77,2

80,2

     >50 ha

6

7

 

381

397

 

46,5

50,7


1)   Eftersom antalet sålda fastigheter i den största arealgruppen ”>50 ha” är så få per produktionsområde redovisas den endast på riksnivå. Inom varje produktionsområde har gruppen” > 50 ha” lagts till ”11–50 ha” och döpts om till ”>10 ha”.
The price category ”>50 ha” is only presented at national level because there are so few sales per region.

2)   Det totala genomsnittspriset för hela riket är ett vägt medelvärde, där arealbeståndet fördelat enligt NUTS2 används som vikter, medan priserna på riksnivå i arealgrupperna ”1–10 ha”, ”11–50 ha” samt ”>50 ha” är vanliga (aritmetiska) medelvärden.
The prices for each size category are an arithmetic mean, while the national price is a weighted mean using the NUTS2 areas as weights.