Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 39 SM 1301

Arrendepriser på jordbruksmark 2012
Agricultural land rents 2012
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Fortsatt stigande arrendepriser på jordbruksmark

Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde år 1995. Från 1995 fram till 2012 har arrendepriserna på jordbruksmark fördubblats.

Från och med EU-inträdet och fram till år 2006 ökade arrendepriserna på jordbruksmark i Sverige måttligt med 0–7 % per år för att sedan stiga med hela 16 % mellan 2006 och 2007. Därefter gick arrendepriserna upp mer stillsamt med 3-4 % per år för att sedan mellan 2010 och 2011 stiga lite kraftigare igen, då med ca 15 %. Störst var ökningen mellan 2010 och 2011 i Norra Sverige följt av Sydsverige. Prisnivån och pristutvecklingen ska tolkas med viss försiktighet, eftersom värdena för framförallt regionerna i norra Sverige är behäftade med höga medelfel.

Mellan åren 2011 och 2012 steg arrendepriserna på jordbruksmark med ca 2 % i genomsnitt. Ökningen var störst i Småland med öarna samt Norra Sverige.

En hektar jordbruksmark kostar i genomsnitt 1 637 kr att arrendera i Sverige år 2012.

Figur A. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 2000—2012, inklusive gratisarrenden, kr/ha