Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2012

JO 39 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Utvecklingen av genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark inklusive gratisarrenden 1995–2012 (1994=100).

4. Development of rents for agricultural land including rents without payment 1995–2012 (1994=100).

 

1995

1998

2002

2006

2008

2009

2010

2011

2012

Östra Mellansverige

102

122

137

142

167

181

184

195

201

Småland med öarna

104

121

136

140

160

166

177

191

203

Sydsverige

102

114

141

153

185

195

200

239

243

Västsverige

100

115

136

129

170

148

158

180

182

Norra Mellansverige

100

124

144

131

135

162

168

183

191

Norra Sverige

98

103

102

183

116

124

138

187

197

Hela riket

102

117

134

138

164

168

176

202

207