Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2014

JO 39 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kartor

1. Produktionsområden (PO8)
2. NUTS 2

1. Produktionsområden (PO8)

1. Production areas (PO8)

 

 

2. NUTS 2

2. NUTS 2

 

 

 

SE 11                           Stockholm

SE 12                           Östra Mellansverige

SE 21                           Småland med öarna

SE 22                           Sydsverige

SE 23                           Västsverige

SE 31                           Norra Mellansverige

SE 32                           Mellersta Norrland

SE 33                           Övre Norrland

Källa: SCB