Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2014

JO 39 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Andel gratisarrenden i procent, 2008, 2010, 2012 och 2014.

5. Percentage of rents without payment 2008, 2010, 2012 and 2014.

 

2008

2010

2012

2014

Östra Mellansverige

5

2

4

4

Småland med öarna

10

4

7

4

Sydsverige

7

2

1

1

Västsverige

7

5

5

5

Norra Mellansverige

25

18

28

23

Norra Sverige

37

39

40

38

Hela riket

14

10

10

9