Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2014

JO 39 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Genomsnittligt antal avtal per företag, 2008, 2010, 2012 och 2014.

6. Average number of contracts per holding 2008, 2010, 2012 and 2014.

 

2008

2010

2012

2014

Östra Mellansverige

2,9

2,5

2,5

2,7

Småland med öarna

3,1

3,7

3,5

3,1

Sydsverige

2,3

2,8

2,1

2,2

Västsverige

2,4

2,8

2,4

2,3

Norra Mellansverige

3,7

4,5

6,5

4,1

Norra Sverige

6,0

5,4

5,3

5,2

Hela riket

3,2

3,4

3,4

3,0