Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2016

JO 39 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kartor

1. Produktionsområden (PO8)
2. NUTS 2

1. Produktionsområden (PO8)

1. Production areas (PO8)

 

 

2. NUTS 2

2. NUTS 2

 

 

 

Källa: SCB