Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2016

JO 39 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2010, 2012, 2014, och 2016 kr/ha, inklusive gratisarrenden3.

1. Average rent for agricultural land 2010, 2012, 2014 and 2016, SEK/ha, including rents without payment3.

Områden

2010

2012

2014

2016

Medelfel (%), 2016

NUTS2

 

 

 

 

 

Östra Mellansverige1

1 340

1 458

1 500

1 688

5,5%

Småland med öarna

955

1 092

1 173

1 225

19,3%

Sydsverige

2 955

3 591

3 699

3 330

16,0%

Västsverige

1 353

1 555

1 612

1 537

8,6%

Norra Mellansverige

557

631

688

639

25,4%

Norra Sverige2

244

350

354

363

29,7%

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 621

4 421

4 361

4 104

12,3%

Götalands mellanbygder

1 642

2 185

2 107

2 262

13,2%

Götalands norra slättbygder

1 739

1 927

2 027

2 155

6,5%

Svealands slättbygder

1 215

1 334

1 352

1 448

4,2%

Götalands skogsbygder

843

893

994

999

18,3%

Mellersta Sveriges skogsbygder

657

834

810

952

21,0%

Nedre Norrland

329

401

415

..

..

Övre Norrland

239

372

369

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 391

1 637

1 666

1 705

5,3%


1 Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.

2 Här ingår NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.

3 När medelfelet överstiger 35 % redovisas ej siffran.