Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2016

JO 39 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Genomsnittligt arrendepris för åkermark 2010, 2012, 2014 och 2016 kr/ha, inklusive gratisarrenden3.

3. Average rent for arable land 2010, 2012, 2014 and 2016 including rents without payment, SEK/ha3.

Områden

2010

2012

2014

2016

Medelfel (%), 2016

NUTS2

 

 

 

 

 

Östra Mellansverige1

1 401

1 427

1 491

1 721

6,3%

Småland med öarna

1 030

1 227

1 429

1 313

22,5%

Sydsverige

3 331

3 783

3 811

3 548

8,3%

Västsverige

1 438

1 526

1 607

1 596

10,3%

Norra Mellansverige

562

574

677

663

25,0%

Norra Sverige2

250

322

362

374

29,5%

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 820

4 584

4 396

4 231

10,2%

Götalands mellanbygder

1 769

2 502

2 605

2 536

13,9%

Götalands norra slättbygder

1 774

1 976

2 100

2 272

6,6%

Svealands slättbygder

1 301

1 276

1 330

1 444

4,6%

Götalands skogsbygder

901

911

1 001

1 022

21,2%

Mellersta Sveriges skogsbygder

627

835

832

896

22,5%

Nedre Norrland

310

336

419

..

..

Övre Norrland

250

..

367

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 507

1 717

1 763

1 798

5,8%


1 Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.

2 Här ingår NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.

3 När medelfelet överstiger 35 % redovisas ej siffran.