Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2016

JO 39 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Utvecklingen av genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark inklusive gratisarrenden 1995–2016 (1994=100).

4. Development of rents for agricultural land including rents without payment 1995–2016 (1994=100).

Områden

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Östra Mellansverige1

102

121

140

184

201

203

206

227

232

Småland med öarna

104

133

130

177

203

213

216

233

227

Sydsverige

102

119

153

200

243

244

251

222

226

Västsverige

100

124

127

158

182

185

188

178

180

Norra Mellansverige

100

139

130

168

191

211

208

184

193

Norra Sverige2

98

115

176

138

197

188

199

204

204

Hela riket

102

122

136

176

207

205

210

212

215


1 Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.

2 Här ingår NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.