Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2016

JO 39 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Genomsnittligt antal avtal per företag som arrenderar mark, 2008, 2010, 2012, 2014 och 2016

6. Average number of contracts per holding 2008, 2010, 2012, 2014 and 2016

Områden

2008

2010

2012

2014

2016

Östra Mellansverige1

2,9

2,5

2,5

2,7

2,5

Småland med öarna

3,1

3,7

3,5

3,1

3,2

Sydsverige

2,3

2,8

2,1

2,2

2,3

Västsverige

2,4

2,8

2,4

2,3

2,6

Norra Mellansverige

3,7

4,5

6,5

4,1

4,1

Norra Sverige2

6,0

5,4

5,3

5,2

5,9

Hela riket

3,2

3,4

3,4

3,0

3,2


1 Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.

2 Här ingår NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.