Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2018

JO 39 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Genomsnittligt arrendepris för åkermark 2012, 2014, 2016 och 2018 kr/ha, inklusive gratisarrenden

3. Average rent for arable land 2012, 2014, 2016 and 2018 including rents without payment, SEK/ha

Områden

2012

2014

2016

2018

Medelfel (%), 2018

NUTS2

 

 

 

 

 

Östra Mellansverige1

1 427

1 491

1 721

1 699

5,6%

Småland med öarna

1 227

1 429

1 313

1 384

11,2%

Sydsverige

3 783

3 811

3 548

3 615

11,2%

Västsverige

1 526

1 607

1 596

1 789

7,9%

Norra Mellansverige

574

677

663

563

32,0%

Norra Sverige2

322

362

374

330

20,6%

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 584

4 396

4 231

4 170

6,3%

Götalands mellanbygder

2 502

2 605

2 536

2 599

8,1%

Götalands norra slättbygder

1 976

2 100

2 272

2 353

4,9%

Svealands slättbygder

1 276

1 330

1 444

1 489

6,3%

Götalands skogsbygder

911

1 001

1 022

1 001

9,2%

Mellersta Sveriges skogsbygder

835

832

896

832

25,5%

Nedre Norrland

336

419

..

405

14,9%

Övre Norrland

..

367

..

262

32,6%

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 507

1 717

1 763

1 815

3,2%


Anm.: När medelfelet överstiger 35 % redovisas ej siffran.

1) Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.

2) Här ingår NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.