Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2018

JO 39 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Utvecklingen av genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark inklusive gratisarrenden 1995–2018 (1994=100)

4. Development of rents for agricultural land including rents without payment 1995–2018 (1994=100)

Områden

1995

2000

2005

2010

2014

2015

2016

2017

2018

Östra Mellansverige1

103

121

140

184

206

227

232

232

233

Småland med öarna

104

133

130

177

217

233

227

236

237

Sydsverige

102

119

153

200

251

222

226

215

217

Västsverige

100

124

127

158

188

178

180

207

211

Norra Mellansverige

100

139

130

168

208

184

193

167

166

Norra Sverige2

98

115

176

138

199

204

204

184

182

Hela riket

102

122

136

176

210

212

215

216

218


1) Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.

2) Här ingår NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.