Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2018

JO 39 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Andel gratisarrenden i procent, 2010, 2012, 2014, 2016 och 2018

5. Percentage of rents without payment 2010, 2012, 2014, 2016 and 2018

Områden

2010

2012

2014

2016

2018

Östra Mellansverige1

2

4

4

3

5

Småland med öarna

4

7

4

10

11

Sydsverige

2

1

1

3

3

Västsverige

5

5

5

7

9

Norra Mellansverige

18

28

23

22

29

Norra Sverige2

39

40

38

28

38

Hela riket

10

10

9

9

13


1) Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.

2) Här ingår NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.