Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2018

JO 39 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Genomsnittligt antal avtal per företag som arrenderar mark, 2010, 2012, 2014, 2016 och 2018

6. Average number of contracts per holding 2010, 2012, 2014, 2016 and 2018

Områden

2010

2012

2014

2016

2018

Östra Mellansverige1

2,5

2,5

2,7

2,5

2,5

Småland med öarna

3,7

3,5

3,1

3,2

3,6

Sydsverige

2,8

2,1

2,2

2,3

2,9

Västsverige

2,8

2,4

2,3

2,6

2,8

Norra Mellansverige

4,5

6,5

4,1

4,1

7,3

Norra Sverige2

5,4

5,3

5,2

5,9

5,8

Hela riket

3,4

3,4

3,0

3,2

3,7


1) Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.

2) Här ingår NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.