Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2018

JO 39 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Total jordbruksmark i Sverige, varav arrenderad jordbruksmark, antal företag som arrenderar samt genomsnittlig arrenderad areal per företag, enligt Lantbruksregistret 2016

8. Total agricultural land in Sweden, rented area, number of holdings that rent land, average rented hectares per holding according to Farm register 2016

Områden

Total jordbruksmark, ha

Varav

arrenderad jordbruksmark, ha

Antal

företag som arrenderar mark

Genomsnittlig arrenderad areal per företag, ha

Östra Mellansverige1

879 091

343 899

5 625

61,1

Småland med öarna

501 590

195 126

4 735

41,2

Sydsverige

537 038

197 099

3 910

50,4

Västsverige

650 387

227 331

5 875

38,7

Norra Mellansverige

255 526

100 344

3 039

33,0

Norra Sverige2

207 913

91 770

2 821

32,5

Hela riket

3 031 545

1 155 569

26 005

44,4


1) Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.

2) Här ingår NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.