Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0210

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Sep

2000


Sep

2001


Sep

2002


Sep

Föränd-
ring, %
1
Sep 01-
Sep 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

15,0

100,7

101,6

103,0

101,0

101,9

103,4

105,6

+

2,3

Mjukt bröd Bread

13,6

94,1

96,1

97,3

94,2

96,6

97,4

100,9

+

3,7

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,3

96,5

76,5

81,1

83,7

71,9

85,7

80,8

-

5,5

Socker Sugar

1,4

95,9

95,2

97,6

96,0

95,3

97,6

101,9

+

4,4

Margarin Margarine

4,8

97,9

97,6

96,7

98,3

98,2

97,0

100,5

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

37,0

96,5

95,8

96,7

95,2

96,0

97,5

99,5

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,5

100,8

102,5

104,8

101,5

103,4

105,8

111,3

+

5,2

Grädde Cream

3,8

93,7

93,5

94,9

94,6

93,6

96,2

97,1

+

0,7

Smör Butter

0,8

103,7

104,3

103,5

104,3

105,4

103,2

108,0

+

4,7

Ost Cheese

10,5

101,5

102,8

104,3

101,1

101,8

103,7

108,6

+

4,9

Glass Ice cream

3,5

99,3

99,2

98,2

99,5

99,6

99,4

98,0

-

1,2

Mejeriprodukter
Dairy products

32,1

99,8

101,0

102,3

100,1

101,1

102,7

106,8

+

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

95,0

93,7

97,8

96,0

94,1

98,9

102,1

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,4

83,6

85,1

92,2

85,7

87,1

92,9

93,7

+

1,6

Griskött Pig meat

4,5

83,6

87,1

98,4

86,0

89,8

100,7

99,0

-

1,3

Fjäderfäkött Poultry meat

2,3

93,1

93,4

94,7

93,4

93,4

95,2

97,0

+

1,8

Annat kött Other meat

1,2

102,3

104,4

111,1

101,4

106,8

111,1

118,0

+

6,2

Kött Meat

12,4

85,4

87,5

94,1

87,1

89,4

95,2

96,4

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

16,7

93,2

94,0

97,9

93,2

94,6

99,6

100,6

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

29,1

89,3

90,5

95,3

90,2

91,6

96,8

98,1

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

63,0

93,9

95,1

98,3

94,6

95,7

99,3

101,8

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

94,9

95,4

97,8

94,9

95,8

98,7

100,9

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.