Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).

1995 = 100

 

2000

2001

2002

1999
Dec

2000
Dec

2001
Dec

2002
Dec

Föränd-
ring, %
Dec 01-
Dec 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

98,2

107,3

110,0

93,5

100,4

111,0

105,5

-

5,0

Svin Pigs

95,2

107,6

111,2

90,9

97,2

112,6

107,2

-

4,8

Fjäderfä Poultry

92,3

101,7

107,4

89,7

92,4

106,4

104,1

-

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

101,1

106,8

109,9

102,8

100,7

108,0

110,3

+

2,1

Insektsmedel Insecticides

87,6

92,9

97,4

90,1

86,9

94,0

98,1

+

4,4

Ogräsmedel Herbicides

78,5

77,2

75,5

80,6

77,9

77,0

75,2

-

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

88,6

109,8

101,3

77,7

104,4

105,1

95,4

-

9,2

Sammansatta Compounds

99,0

111,9

108,0

92,2

106,8

108,1

102,8

-

4,9