Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0307

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.

1. Price Indices in the Food Sector.

1995 = 100

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2003

Diff, %

 

 

 

 


Maj


Maj


Maj


Maj

Maj 02-
Maj 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

108,6

114,9

117,2

107,8

115,4

118,1

119,6

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

90,0

94,7

92,2

89,3

93,9

93,2

90,3

-

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products

102,5

107,7

111,4

102,2

107,8

111,8

112,9

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)
Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

95,4

97,8

100,6

95,3

97,1

100,9

100,7

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)
Consumer Price Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

102,4

104,8

107,1

102,6

105,4

107,4

109,3

+

1,9

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

102,9

105,4

107,6

103,1

106,1

108,0

110,0

+

2,0

Livsmedel, totalt Food, total

95,9

98,6

101,9

96,5

99,7

102,6

101,8

-

0,5

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

96,4

99,7

103,4

98,2

103,3

104,5

102,7

-

1,4