Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0307

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 02-Maj 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

78,4

83,2

79,1

81,8

80,3

81,8

75,2

-

8,1

Korn Barley

4,2

76,0

80,0

76,3

81,8

81,8

80,1

76,2

-

4,9

Havre Oats

2,4

79,5

87,7

83,7

84,9

83,1

76,6

72,7

-

5,0

Råg Rye

0,6

79,4

82,4

77,5

88,9

82,7

82,4

79,4

-

3,5

Rågvete Triticale

0,5

75,4

86,3

80,0

81,5

82,3

88,7

81,9

-

7,7

Spannmål Cereals

12,6

77,8

83,1

79,0

82,7

81,5

80,6

75,5

-

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

54,4

77,4

70,0

52,7

72,5

77,1

64,1

-

16,9

Sockerbetor Sugar beet

3,5

101,5

111,0

107,2

101,9

101,5

111,0

107,2

-

3,5

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

87,6

96,5

92,0

89,7

87,6

96,5

92,0

-

4,7

Rotfrukter Root crops

7,9

77,5

93,6

88,0

77,0

86,4

93,5

85,1

-

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

4,0

102,6

107,6

106,2

108,0

112,4

101,8

91,1

-

10,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

71,9

97,8

80,1

114,9

62,4

105,7

100,5

-

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

4,1

100,6

102,7

104,6

111,4

111,7

114,9

110,4

-

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

91,9

115,8

120,5

76,8

92,9

113,6

123,2

+

8,4

Hö och halm Hay and straw

2,7

125,4

126,9

114,7

109,2

141,5

112,2

117,2

+

4,4

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

114,5

123,2

116,6

98,7

125,7

112,7

119,1

+

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,6

87,6

96,1

92,0

90,8

94,7

94,9

89,8

-

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

70,8

73,2

74,1

72,1

73,3

74,0

79,1

+

6,9

Storboskap Cattle excl. calves

11,5

71,0

71,8

69,4

71,0

74,8

70,5

74,4

+

5,4

Svin Pigs

14,8

87,4

102,1

90,5

85,2

101,6

92,5

77,7

-

15,9

Får och lamm Sheep and lambs

0,3

70,0

71,4

76,8

88,5

81,7

90,5

92,0

+

1,7

Fjäderfä Poultry

2,7

89,9

93,2

96,9

89,9

91,0

98,2

93,0

-

5,3

Mjölk Milk

33,8

99,6

97,5

99,5

95,2

96,1

98,3

99,9

+

1,7

Ägg Eggs

2,9

97,7

104,4

106,4

98,7

103,3

107,6

109,6

+

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

91,1

94,0

92,2

88,6

93,5

92,4

90,6

-

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

90,0

94,7

92,2

89,3

93,9

93,2

90,3

-

3,1